Update in vragen en antwoorden naar aanleiding van het webinar

Tijdens het webinar ‘Het nieuwe Register Sociale Hygiëne’ van afgelopen 22 juni zijn vragen gesteld. Wij hebben alle deelnemers kort daarop schriftelijk voorzien van de antwoorden. Er zijn in een aantal vragen aanscherpingen gedaan. Deze hebben we onderstaand uitgelicht.

Moet er voor de registratie betaald worden?

In de Alcoholwet is vastgelegd dat voor de registratie een kostendekkend tarief moet worden gerekend. Dit tarief voor registratie is vastgesteld op €92,-

In de periode voor 1 juli 2023 was er geen wettelijke basis om separaat kosten in rekening te brengen voor de registratie. Daarom is de SVH grotendeels in haar kosten (die onder andere de registratie betroffen) vanaf 2017 gecompenseerd door VWS.

Worden de kosten van het diploma Sociale Hygiëne lager als deze voorheen inclusief het bijschrijven in het register waren?

De Lcsh gaat niet over de kosten van opleidingen en examens en kan derhalve geen uitspraken doen of kosten voor opleiden/examineren/diplomeren aangepast gaan worden. De SVH geeft aan dat de kosten voor registratie, vóór 1 juli 2023, geen onderdeel waren van de kosten van het diploma Sociale Hygiëne.

Meer informatie

Het gehele document met vragen en antwoorden vindt u onder dit bericht.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.