Informatie over het Register Sociale Hygiëne

Wat is sociale hygiëne en waarom is dit zo belangrijk? Welke eisen worden gesteld aan sociale hygiëne? En wie is verantwoordelijk voor het erkennen van diploma’s en certificaten die toegang geven tot het Register Sociale Hygiëne? Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie.

Waarom is sociale hygiëne belangrijk?

Sociale hygiëne gaat over het hebben van kennis over en inzicht in:

  • De invloed van alcoholhoudende drank (eventueel in combinatie met drugs) op het gedrag van mensen;
  • De gevolgen van alcoholmisbruik en –verslaving;
  • Wet- en regelgeving met betrekking tot alcohol;
  • Het gebruik van speelautomaten en de risico’s op gokverslaving.

Eén van de doelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van burgers. Alcohol heeft impact op de gezondheid en het gedrag van mensen. Daarom moeten bedrijven en organisaties die alcoholische dranken schenken of verkopen, voldoen aan wettelijke eisen voor sociale hygiëne. Deze eisen zijn vastgelegd in de Alcoholwet.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het runnen van een horeca- of slijtersbedrijf, is dat leidinggevenden voldoende kennis en begrip hebben van sociale hygiëne en staan geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne.

Het Register Sociale Hygiëne

Iedereen die een door Lcsh erkend diploma Sociale Hygiëne heeft, kan een registratie aanvragen om opgenomen te worden in het Register Sociale Hygiëne. Iedereen die al in het oude SVH-register stond heeft vanaf 1 juli 2023 vijf jaar de tijd die registratie te herbevestigen

Het Register Sociale Hygiëne kan door iedereen geraadpleegd worden. Dit is met name voor gemeenten van belang bij het verlenen van vergunningen.

Erkennen van diploma's en certificaten

De Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) houdt zich bezig met het erkennen van diploma's.

U leest meer over de procedures om een diploma Sociale Hygiëne te laten erkennen op de pagina's 'Voor opleiders'. Bestaande erkenningen van LEC-SVH worden door Lcsh overgenomen. Op de pagina Bewijsstukken vindt u een overzicht met alle diploma's en certificaten die toegang geven tot het register.