Home

Leidinggevenden van organisaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt, moeten beschikken over voldoende kennis over en inzicht in sociale hygiëne om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Aantonen dat u over voldoende kennis en inzicht beschikt doet u door het behalen van een door Lcsh erkend diploma of certificaat én een registratie in het Register Sociale Hygiëne.

Sociale hygiëne gaat om kennis over en inzicht in de invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank (eventueel in combinatie met drugs) op het gedrag van mensen, de gevolgen van alcoholmisbruik en alcoholverslaving, wet- en regelgeving rond alcohol, het gebruik van speelautomaten en de risico’s op gokverslaving.

Registreren en herbevestigen

Sinds 1 juli 2023 is het Register Sociale Hygiëne in beheer van de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Vanaf dat moment kan iedereen met een door Lcsh erkend diploma of certificaat zich hier registreren. Stond u vóór 1 juli 2023 al geregistreerd in het oude register van de SVH, herbevestig uw registratie dan om opgenomen te worden in het nieuwe register.