Home

Leidinggevenden van organisaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt, moeten beschikken over voldoende kennis over en inzicht in sociale hygiëne om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Aantonen dat u over voldoende kennis en inzicht beschikt doet u door het behalen van een door Lcsh erkend diploma of certificaat én een registratie in het Register Sociale Hygiene.

Sociale hygiëne gaat om kennis over en inzicht in de invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank (eventueel in combinatie met drugs) op het gedrag van mensen, de gevolgen van alcoholmisbruik en alcoholverslaving, wet- en regelgeving rond alcohol, het gebruik van speelautomaten en de risico’s op gokverslaving.

Registreren voor en na 1 juli 2023

Tot 1 juli 2023 verloopt het registratieproces via de website van LEC-SVH.Vanaf 1 juli 2023 komt het Register Sociale Hygiëne in beheer van de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Vanaf dat moment kan iedereen met een door Lcsh erkend diploma of certificaat zich hier registreren. Stond u vóór 1 juli 2023 al geregistreerd in het register, dan zullen wij u vragen om eenmalig uw gegevens in de nieuwe omgeving te herbevestigen.