Buitenlandse diploma's

Wilt u met een buitenlands diploma geregistreerd worden in het Register Sociale Hygiëne? Dan kan dit als uw diploma op inhoud en niveau gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma. Om dit te bepalen moet uw diploma officieel erkend worden.

The information on this page is also available in English.

Verplichte documenten buitenlands diploma

Hieronder vindt u een overzicht met de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft. Ook leest u hier wanneer een vertaling van de documenten noodzakelijk is en aan welke eisen deze vertaling dan moet voldoen. 

  • Een origineel diploma of een origineel gewaarmerkte kopie van het diploma;
  • Een diplomasupplement waar de eindtermen op vermeld staan (ook wel syllabus of curriculum genoemd);
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Een recent curriculum vitae (cv).

Voor erkenning van uw diploma is het noodzakelijk dat uw opleiding inhoudelijk voldoet aan de eindtermen die zijn vastgelegd in het Alcoholbesluit. Controleer daarom of uw diplomasupplement/syllabus/curriculum voldoet aan de eindtermen.

Vertalingen van de documenten

Als uw diplomasupplement in een andere taal is opgesteld dan Nederlands, Duits of Engels, voegt u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toe. De vertaling moet gedaan zijn door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of door een tot waarmerken bevoegde instantie.

Voldoet uw diplomasupplement/syllabus/curriculum niet aan de eindtermen van het Alcoholbesluit en wilt u toch geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne? Dan is het behalen van een Lcsh erkend diploma door het volgen van een (korte) opleiding een mogelijkheid. Met uw nieuwe diploma kunt u dan opnieuw een aanvraag indienen.

Hoe werkt erkenning van een diploma?

Nadat wij alle documenten hebben ontvangen, stellen wij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) op de hoogte van uw aanvraag en voortgang hiervan. De Lcsh beoordeelt of met het diploma en het diplomasupplement aan de eisen, die bij de erkenning horen, is voldaan.

Zorg dat uw aanvraag compleet is, om vertraging in de beoordeling te voorkomen.

Geen DigiD? Gebruik dan het online formulier.