Bewijsstukken

Vanaf 1 juli 2023 geven alleen door Lcsh-erkende diploma’s toegang tot het Register Sociale Hygiëne. De Lcsh neemt bijna alle erkenningen die voorheen golden over. In de lijst hieronder ziet u welke bewijsstukken toegang geven tot het register. Zodra er nieuwe diploma’s worden erkend, verschijnen deze op deze pagina.

  • SVH Diploma Sociale Hygiëne (uitgegeven vanaf 1 januari 2016)
  • SVH Verklaring Sociale Hygiëne (uitgegeven tot 31 december 2015)
  • Diploma’s en certificaten behaald bij erkende mbo-opleidingen en keuzedelen
  • Diploma’s en certificaten behaald bij erkende hbo-opleidingen en keuzevakken (op dit moment nog geen erkenning uitgegeven)
  • Buitenlandse diploma’s: uw aanvraag op basis van een buitenlands diploma wordt door de Lcsh beoordeeld.
  • Op basis van buitenlandse werkervaring die voldoet aan de Europese richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties: uw aanvraag op basis van werkervaring wordt door de Lcsh beoordeeld. Lees hieronder verder over het aantonen van werkervaring.

Aantonen buitenlandse werkervaring

Als u niet in het bezit bent van een officieel buitenlands diploma. Dan kunt u alleen worden toegelaten als u kunt aantonen over voldoende werkervaring te beschikken. Het aantonen van buitenlandse werkervaring kan op de volgende manieren:

  1. U bent drie opeenvolgende jaren werkzaam geweest als zelfstandige of als bedrijfsleider;
  2. U bent twee opeenvolgende jaren werkzaam gewest als zelfstandige of als bedrijfsleider én u kunt aantonen dat u daarvoor een opleiding heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend;
  3. U bent twee opeenvolgende jaren werkzaam geweest als zelfstandige of als bedrijfsleider én u kunt aantonen dat u de ten minste drie jaar als werknemer werkzaam bent geweest;
  4. U bent drie opeenvolgende jaren als werknemer werkzaam geweest én u kunt aantonen dat u daarvoor een opleiding heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend.

In de gevallen onder 1 en 3 mogen de werkzaamheden niet meer dan tien jaar vóór de datum van het indienen van deze aanvraag zijn beëindigd. Het aantonen van de werkervaring is vormvrij.