Bewijsstukken

Vanaf 1 juli 2023 geven alleen door Lcsh-erkende diploma’s toegang tot het Register Sociale Hygiëne. De Lcsh neemt bijna alle erkenningen die voorheen golden over. In de lijst hieronder ziet u welke bewijsstukken toegang geven tot het register. Zodra er nieuwe diploma’s worden erkend, verschijnen deze op deze pagina.

Geldige bewijsstukken