Aantonen buitenlandse werkervaring

Als u niet in het bezit bent van een officieel buitenlands diploma, dan kunt u worden toegelaten als u kunt aantonen over voldoende werkervaring te beschikken.

The information on this page is also available in English.

Wat is relevante werkervaring voor Sociale Hygiëne?

U kunt aantonen dat u werkzaam bent geweest in een bedrijf waar alcoholische dranken worden geschonken of waar (sterk) alcoholische dranken worden verkocht voor thuisgebruik.

Het aantonen van buitenlandse werkervaring kan op de volgende manieren:

  1. U bent drie opeenvolgende jaren werkzaam geweest als zelfstandige of als bedrijfsleider/beheerder;
  2. U bent twee opeenvolgende jaren werkzaam gewest als zelfstandige of als bedrijfsleider/beheerder én u kunt aantonen dat u daarvoor een opleiding heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend;
  3. U bent twee opeenvolgende jaren werkzaam geweest als zelfstandige of als bedrijfsleider/beheerder én u kunt aantonen dat u de ten minste drie jaar als werknemer werkzaam bent geweest;
  4. U bent drie opeenvolgende jaren als werknemer werkzaam geweest én u kunt aantonen dat u daarvoor een opleiding heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend.

In de gevallen onder 1 en 3 mogen de werkzaamheden niet meer dan tien jaar vóór de datum van het indienen van deze aanvraag zijn beëindigd. Het aantonen van de werkervaring is vormvrij.

Bewijsstukken

Bewijsstukken die de commissie kan vragen ter beoordeling van buitenlandse werkervaring:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Een cv met daarin wie de aanvrager is inclusief de opleidingen die de aanvrager heeft gevolgd en afgerond;
  • Een door de werkgever gewaarmerkt document met daarin duidelijk omschreven wat de werkzaamheden van de aanvrager zijn of zijn geweest (moet voldoen aan de eisen zoals in de Alcoholwet omschreven). U moet met dit document kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan minimaal één van de hierboven vermelde vier manieren.

Hoe werkt het beoordelen van buitenlandse werkervaring?

Nadat wij alle documenten hebben ontvangen, stellen wij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) op de hoogte van uw aanvraag en voortgang hiervan. De Lcsh beoordeelt of de relevante werkervaring voldoet aan de eindtermen die zijn vastgelegd in het alcoholbesluit.

Zorg dat uw aanvraag compleet is, om vertraging in de beoordeling te voorkomen.

Heeft u onvoldoende relevante werkervaring opgedaan en wilt u toch geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne? Dan is het behalen van een Lcsh erkend diploma door het volgen van een (korte) opleiding een mogelijkheid. Met uw nieuwe diploma kunt u dan opnieuw een aanvraag indienen.

Geen DigiD? Gebruik dan het online formulier.