Register raadplegen

Het Register Sociale Hygiëne is een openbaar register. Iedereen kan hierin zoeken op een combinatie van voorletters, achternaam en geboortedatum.

Waarom zoeken in het register?

Overheidsinstanties kunnen het Register Sociale Hygiëne raadplegen bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Alcoholwet en het toezicht en naleving van de Alcoholwet. Ook kunt u natuurlijk zelf opzoeken of u in het register geregistreerd staat.

Let op! De ingevoerde gegevens moeten volledig overeenkomen met de gegevens die bekend zijn vanuit de Basisregistratie Personen. Alleen dan kan een registratie gevonden worden. Zoek daarom altijd, indien van toepassing, inclusief tussenvoegsel(s) en noteer een dubbele achternaam met koppelteken (aan elkaar vast).

Heeft u uw registratie al herbevestigd?

Per 1 juli 2023 wordt het Register Sociale Hygiëne gevoerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Tot 1 juli 2028 bent u ook nog met uw registratie uit het oude SVH-register vindbaar. Zorg ervoor dat u voor die tijd uw registratie bij ons herbevestigt. Dit kan gratis via de pagina Herbevestigen. Wij zetten uw gegevens dan over in het nieuwe register.

Nog niet in het register?

Staat u nog niet in het register, bijvoorbeeld omdat u pas na 1 juli 2023 uw diploma Sociale Hygiëne heeft behaald? Registeer u dan via de registratiepagina. Hieraan zitten kosten verbonden.