Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de Lcsh, dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Heeft u vragen over een besluit? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief met de beslissing staat. Wees op tijd, anders kan uw bezwaar niet worden behandeld.

Zet in het bezwaarschrift uw naam en adres, de datum en het kenmerk van de brief. Dit kenmerk staat in de rechterkantlijn. Geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet uw handtekening en de datum niet, anders is het bezwaar niet geldig.

Stuur het bezwaarschrift per post naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook e-mailen naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van VWS behandelt uw bezwaar. Zij kan daarbij advies vragen aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. De bezwaarschriftencommissie luistert naar beide meningen en geeft een advies.

Tijdens een eventuele hoorzitting over het bezwaar kunt u uw mening geven. De ambtenaar die het besluit heeft voorbereid doet hetzelfde.
De directeur van de directie WJZ neemt uiteindelijk een beslissing over het bezwaar. U ontvangt die beslissing met het eventuele advies van de bezwaarschriftencommissie per post.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Wat u hiervoor moet doen, leest u onderaan de beslissing over het bezwaar. Tegen een beslissing van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.