Rapportage onderzoeksresultaten digitoegankelijkheid webapplicatiegedeelte acceptatie.mijn.registersocialehygiene.nl augustus 2023

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van webapplicatiegedeelte acceptatie.mijn.registersocialehygiene.nl.