Erkenning voor hbo-instellingen

Met hbo-instellingen die een Lcsh erkent diploma willen uitgeven, wordt een convenant afgesloten. 

De curriculumcommissie van de betrokken instelling(en) bevestigt in welke (deel)opleidingen en bijbehorend curriculum de eindtermen Sociale Hygiëne zijn afgedekt.

De betrokken instelling borgt de kwaliteit en toetsing in haar organisatie door:

  • de toetsing op te nemen in haar onderwijsexamenreglement;
  • de inzet van de curriculumcommissie en examencommissie;
  • bij de diplomering de examencommissie te laten bevestigen dat de eindtermen sociale hygiëne zijn afgedekt in de examinering.

De examencommissie brengt een verklaring over bovenstaande uit. Zodra de Lcsh deze verklaring en het ondertekende convenant heeft ontvangen, wordt binnen 8 weken (met een mogelijkheid tot verlenging) een besluit genomen. 

De erkenningen zijn alleen geldig voor hbo-instellingen die het convenant hebben ondertekend.

Erkenning aanvragen hbo-opleiding

Wil u als hbo-instelling een (deel)opleiding in aanmerking laten komen voor erkenning door de Lcsh? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.