Erkenning voor hbo-instellingen

Met hbo-instellingen die een Lcsh erkent diploma willen uitgeven, wordt een convenant afgesloten.

Momenteel ligt het convenant in concept bij de betrokken hbo-instellingen. Zodra het convenant gereed is, publiceren we meer informatie op deze pagina. Op dit moment zijn er dus nog geen hbo-diploma's erkend door de Lcsh en is het dus nog niet mogelijk met een hbo-diploma te registreren in het Register Sociale Hygiëne.

De curriculumcommissie van de betrokken instelling(en) bevestigt in welke (deel)opleidingen en bijbehorend curriculum de eindtermen Sociale Hygiëne zijn afgedekt.

De betrokken instelling borgt de kwaliteit en toetsing in haar organisatie door:

  • de toetsing op te nemen in haar onderwijsexamenreglement;
  • de inzet van de curriculumcommissie en examencommissie;
  • bij de diplomering de examencommissie te laten bevestigen dat de eindtermen sociale hygiëne zijn afgedekt in de examinering.

De erkenningen zijn alleen geldig voor hbo-instellingen die het convenant hebben ondertekend.