Lcsh zoekt twee bestuursleden

Update: inmiddels zijn de twee leden geworven. Elvire Biegel is toegetreden tot het bestuur met aandachtsgebied Onderwijs. Hans Gort vervult vanuit het aandachtsgebied Horeca een bestuursrol. Zie ook de pagina over de Lcsh.

Bent u betrokken vanuit een strategische of onderwijsinhoudelijke rol bij de horeca- of slijterijsector? Bent u een ervaren bestuurder of professional met een strategische blik? Beschikt u over de vaardigheid om politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar beleid? Hebt u ervaring met het omgaan met tegengestelde belangen en partijen? Dan bent u wellicht een van onze nieuwe bestuursleden.

De Landelijke commissie sociale hygiëne

Het kabinet heeft de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) in het leven geroepen, die per 1 juli 2023 operationeel wordt. De commissie, bestaande uit drie deskundige leden, is verantwoordelijk voor het erkennen van diploma's en het beheren van het Register Sociale Hygiëne. Inmiddels is de voorzitter benoemd. Nu zijn we op zoek naar twee bestuursleden die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid van de commissie en de kwaliteit van onze diensten en producten kunnen waarborgen.