Aanvraagformulier registratie of herbevestiging

Met dit formulier kunt u zonder DigiD en per post een registratieaanvraag indienen of uw registratie herbevestigen.